Friday, March 14, 2008

ХАВАР

Алс баруунаа харахад аянгын гялбаа цахилна
Аав ээжийн нутагт одоо л хавар ирэв үү дээ
Алтан ураг дэлгэрсэн гал хөндийд нь
Агь таана задран найгадаг цаг болов уу даа

Цагийн ийм сайханд шувууд дуулаад өнгөрөхөд
Цардмал замын доор ч ногоо ургадаг байх даа
Алс баруунаа харахад
Аянгын гялбаа цахина...

No comments: